Vrienden van het DVE

1 mei 2022 – “Klank van Vrede” in de Bergkerk

Het Deventer Vocaal Ensemble hecht veel waarde aan kwalitatief hoogwaardige uitvoeringen. Producties van een dergelijk hoog niveau vergen echter een forse financiële investering, bijvoorbeeld voor het contracteren van solisten en orkesten, het boeken van een concertruimte en het uitvoeren van public relations.

Wij vinden het daarom fijn als u uw steun wilt betuigen door begunstiger te worden. U bent al “Vriend van het DVE” voor €35,- per jaar (tarief 2024). Als u ons extra wilt steunen kunt u ook meer geven, bijvoorbeeld jaarlijks €70,- . U kunt er ook voor kiezen iedere maand een bedrag van €5,- over te maken.

Voor uw bijdrage krijgt u ook iets terug:

  • Per concert 2 kaarten voor gereserveerde plaatsen tegen gereduceerd tarief;
  • Kaarten bestellen een week voor de officiële voorverkoop start;
  • Nieuwsbrieven (3-4 per jaar);
  • Als u zich aanmeldt als vriend krijgt u bij het bestellen van een kaart voor ons komende zomerconcert een 2e kaart gratis!

Heeft u interesse vriend te worden? Neem dan contact met ons op via vrienden@deventervocaalensemble.nl. 

U kunt ook onze vriendenfolder bekijken die we bij concerten gebruiken om nieuwe vrienden te werven.