Over ons

Wij zijn het Deventer Vocaal Ensemble. Ons koor bestaat uit zo’n 25 getrainde amateurs die op hoog niveau koormuziek uitvoeren. Ons repertoire bestaat uit zowel klassiek als modern. We worden gedirigeerd door Elske te Lindert.

Het Deventer Vocaal Ensemble werd in 1973 opgericht door Jan Kleinbussink. Van 1990 tot 2015 stond het koor onder leiding van Klaas Stok en sinds 2016 heeft Elske te Lindert de artistieke leiding.

Het repertoire van het Deventer Vocaal Ensemble is gevarieerd. Het koor zong onder meer het Requiem van Mozart, de Messiah van Handel, motetten van Brahms, het Requiem van Fauré, de Mariavespers van Monteverdi en de Petite Messe Solennelle van Rossini. Ook twintigste-eeuwse muziek behoort tot het repertoire, onder andere van Arvo Pärt en Aaron Copland. Verder neemt het werk van J.S. Bach een belangrijke plaats in, zoals de Hohe Messe, het Weihnachtsoratorium en de Matthäus Passion.

In 2003 heeft het DVE voor het eerst de Matthäus Passion in de Bergkerk te Deventer uitgevoerd in de zogenoemde kruisopstelling. Sinds 2005 wordt dit werk jaarlijks op deze unieke manier uitgevoerd in de Goede Week. Zie http://www.matthauspassiondeventer.nl/ voor meer informatie.

Het Deventer Vocaal Ensemble geeft meerdere keren per jaar concerten. Hierbij streeft het koor naar vernieuwing, bijvoorbeeld door samenwerking met andere kunstvormen zoals poëzie, schilderkunst en fotografie. Ook werkt het koor mee aan diverse vespers en cantatediensten in het oosten van Nederland.